People


Principal Investigator

Dr. Lie Tang

Professor [A&BE]

Office:

2346 Elings
605 Bissell Rd.
Ames, IA 50011-1098

Faculty Page: https://www.abe.iastate.edu/abe-department/directory/profile/lietang


Current Lab Members

Aditya Raj, Ph.D. Student

Xuan Liu, Ph.D. Student

Ravi Singh, MS Student

Jia-Hao He, MS Student

Nathan Butler, B.S. Student (Mechanical Engineering)

Nolan Thomas, B.S. Student (Mechanical Engineering)


Past Graduate Students

Lirong Xiang (Assistant Professor, North Carolina State University)

Jingyao Gai (Assistant Professor, Guangxi University)

Yin Bao (Assistant Professor, University of Delaware)

Jian Jin (Associate Professor, Purdue University)

Ji Li

Taylor Tuel (Mechanical Engineer at Ceres Group)

Dylan Shah (PhD Student, Yale University)

Xuyong Tu (Engineering Manager, Simens)

Akash Nakarmi (Head of Phenomics, Science Fellow at Bayer Crop Science)

Zhao Yang

Lav Khot (Associate Professor, Washington State University)

Ahmad Mohd Taufik

Hang Lu

Brice Batemon

Former Visiting Graduate Students

Marcel Van Der Veeken

Gonzalo Ruiz 

Gang Wang

Zhengbo Wei

Le Wang

Rubens Tabile

Supawadee Chaivivatrakul

Former Visiting Professors/Scientists

Kazunobu Hayashi

Yong Chen

Shuxin Du

Zhutao Zhang

Li Yang

Jun Zhou

Hui Fang

Wei Ji

Yuezheng Fan

Xinjie Yu

Feng Xu